Apă şi canalizare în sistem integrat într-un sat din judeţul Cluj. Tişe: Investiţia va fi integrată în reţeaua edilitară judeţeană

Consiliul Județean Cluj a autorizat lucrările de introducere a rețelelor de apă potabilă și canalizare în localitatea Straja, comuna Căpușu Mare.

Situată la cca. doi km de reședința comunei, localitatea Straja nu beneficiază în prezent de o rețea centralizată de alimentare cu apă și canalizare, realizarea acestei investiții având drept scop creșterea confortului și a nivelului de trai al locuitorilor, în condițiile protejării resurselor de apă existente.

Soluția tehnică propusă prevede realizarea unei rețele de distribuție a apei în lungime de peste 3 km, care va fi racordată la rețeaua de apă a comunei Căpușu Mare, aflat în administrarea Companiei de Apă “Someș”. De asemenea, va mai fi realizată o stație de pompare a apei precum și zone cu hidranți pentru combaterea incendiilor.

“Noua investiţie va fi integrate în reţeaua edilitară judeţeană aflată în administrarea Companiei de Apă Someş”, a declarat Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, proiectul prevede introducerea unei rețele în lungime de peste 2,9 km, de-a lungul căreia vor fi montate trei stații de pompare ape uzate în zonele în care nu se poate asigura curgerea gravitațională.  

Lucrările de execuție, în valoare de 5.210.000 lei, sunt parte a unui proiect finanțat din fonduri ale Consiliului Județean Cluj și sunt prevăzute să dureze 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.