A fost aprobată instalația de tratare a deșeurilor din Cluj: “Un pas important. Este o soluție modernă și ecologică”

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare de joi, 28 septembrie a.c., indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: Construire instalație de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj.

“Un pas important în direcția soluționării problemelor privind gestionarea deșeurilor din județ. Vorbim despre o soluție modernă, ecologică ce va genera benficii atât pe plan economic, cât și în ceea ce privește creșterea calității vieții”, a declarat Președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Astfel, în ceea ce privește capacitatea de tratare deșeuri reziduale/refuzuri a instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, aceasta este de 25.000,00 tone/an.

Referitor la producţia de energie electrică a instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, aceasta este de 18.240,00 MWh/an.

Prin construirea instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale se urmărește, în principal, reducerea riscului pentru sănătate și mediu, prin reducerea contaminării aerului, apei și a solului, valorificare energetică ce contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea poluării generate de transportul deșeurilor la fabricile de ciment, etc.