5 străzi din Cluj-Napoca intră în proces de modernizare. VEZI lista completă

În şedinţa de Consiliu Local a fost votată aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea străzilor George Bacovia, Simeria, Teo Peter, Vânătorului și Vântului.

Strada George Bacovia pornește din strada Eugen Ionescu si se intersectează cu străzile Teo Peter, Pablo Picasso și Sergiu Celibidache. Valoarea totală a acestei lucrări este de 3.221.869,24 lei cu T.V.A.

Strada Simeria se află amplasată în cartierul Dâmbul Rotund între străzile Odobești și Ionel Teodoreanu. Valoarea totală a acestei lucrări este de 6.803.724,24  lei cu TVA.

Strada Teo Peter se află amplasată în cartierul Europa, pornește din strada George Bacovia și se termină conform limitei cadastrale la km 0+276 fiind folosită drept acces pentru riverani, iar valoarea totală a investiției va fi de 2.343.537,77 lei cu T.V.A.

Strada Vânătorului se află amplasată în cartierul Gruia și care este intersectată de strada Vântului, strada Gruia și Migdalului în zona modernizată. Se va asigura și scurgerea apelor pluviale. Se va înființa canalizare pluvială, astfel s-au proiectat guri de scurgere, care vor fi amplasate lângă bordură, dar și cămine de canalizare pluvială. Canalizarea nou înființată va duce apa către emisari prin canalizarea existentă de pe străzile Vântului zona modernizată și Vânătorului zona modernizată. Se vor realiza zone de acces a persoanelor cu dizabilități.

Pe această stradă va fi analizată posibilitatea creării de locuri de parcare noi, se vor proteja zonele verzi existente și se vor propune crearea de zone noi, acolo unde este posibil.

Valoarea totală a investiției este de  9.442.408,14 lei cu TVA

Strada Vântului se află amplasată în cartierul Gruia. Tronsonul de stradă studiat pornește de la intersecția cu strada Vânătorului până la intersecție cu strada Bradului.Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin înființarea unei rețele de canalizare pluvială care va cuprinde guri de scurgere și cămine de vizitare. Se vor realiza zone de acces a persoanelor cu dizabilități, precum și va fi luată în considerare posibilitatea creării de locuri de parcare noi. Se vor proteja zonele verzi existente și se vor propune crearea de zone noi, acolo unde este posibil.

Valoarea totală a investiției este de 3.224.641,69 lei cu TVA. 

În toate cele 5 cazuri, rețelele electrice aeriene vor fi relocate subteran, se va moderniza și rețeaua de iluminat public, care presupune reutilizarea stâlpilor existenți și înlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate tip LED.