Vouchere educaționale pentru perfecționarea digitală a cadrelor didactice clujene

Municipiul Cluj-Napoca investește și susține educația, prin dezvoltarea continuă a infrastructurii și promovarea învățământului de înaltă calitate. În rețeaua școlară a orașului sunt 76 de unități de învățământ preuniversitar în cadrul cărora își desfășoară activitatea un număr 4251 cadre didactice.

Primăria Cluj-Napoca a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru acordarea de vouchere educaționale destinate cadrelor didactice clujene, pentru participarea la cursuri de dezvoltare a competențelor digitale.

Procesul de învățare în mediu online creat de contextul pandemic nu trebuie să creeze lipsuri în procesul educațional - elevi, profesori și infrastructură școlară. Astfel, voucherul educațional are rolul de a eficientiza activitatea de predare și învățare în vederea asigurării unui serviciu educațional de calitate.

Obiectivele finanțării perfecționării competențelor digitale sunt următoarele:

- Perfecționarea competențelor digitale prin utilizarea surselor și resurselor digitale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca;

- Identificarea, evaluarea și selectarea resurselor digitale pentru predare, învățare și evaluare;

- Crearea și utilizarea de noi resurse educaționale digitale;

- Planificarea și utilizarea dispozitivelor și a resurselor digitale în procesul de predare, astfel încât să se îmbunătățească eficiența intervențiilor didactice;

- Utilizarea tehnologiilor digitale pentru implicarea în colaborări cu rol educațional a cadrelor didactice, prin împărtășirea de cunoștințe și experiență a practicilor pedagogice.

- Îmbunătățirea comunicării între cadrele didactice și beneficiarii procesului educațional.

Suportarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cursurile de perfecționare, acreditate de către Ministerul Educației Naționale, se va realiza conform următoarei grile:

- modul de curs între 30 și 59 de ore, în limita a 120 lei;

- modul curs între 60 și 89 de ore, în limita a 315 lei;

- modul curs de minim 90 de ore, în limita a 500 lei;

Acest proiect a fost propus de către USR și a fost elaborat și fundamentat de către Primăria Cluj-Napoca.

Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii publice și poate fi consultat pe website-ul primăriei.