Un drum turistic important din judeţul Cluj va fi reabilitat

Consiliul Județean Cluj a emis ordinul de începere a lucrărilor și, totodată, a predat constructorului amplasamentul în vederea continuării și finalizării lucrărilor rămase neexecutate din cadrul proiectului cu finanțare europeană ce vizează ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilău (DN 1) – Someșu Rece – Mărișel – DN 1R”. 

„Ne dorim ca, în cel mai scurt timp după actualizarea proiectului, să demarăm efectiv lucrările. Fiind un drum extrem de important pentru județ, din punct de vedere strategic și turistic, vom urmări îndeaproape ca acesta să fie reabilitat și modernizat potrivit celor mai exigente standarde de calitate, sens în care am și impus ca lucrările să aibă o garanție de cel puțin cinci ani”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

De o complexitate ridicată, lucrările presupun intervenția pe toată lungimea sectorului vizat, începând de la fundaţia drumului, în zonele unde se impune acest lucru, şi încheind cu două straturi de asfalt, respectiv binder şi start de uzură. De asemenea, vor fi realizate și acostamente, şanţuri, rigole şi podeţe, racorduri la drumurile laterale, montarea de parapeți metalici, investiția urmând să se finalizeze prin executarea de marcaje şi semnalizare rutieră.

Reamintim în acest context faptul că vechiul contract de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului județean 107P, încheiat cu SC KIAT Group Construct SRL, a fost reziliat din cauza nerespectării de către societate a  clauzelor contractuale asumate.

Durata noului contract este de maxim 18 luni, din care două luni vor fi alocate actualizării proiectului iar 16 luni vor reveni execuției propriu-zise a lucrărilor. Valoarea totală a investiției este de 73.850.841 lei, fără TVA.