Trei drumuri din judeţul Cluj primesc finanţare din fonduri europene. Cât vor costa?

Consiliul Județean Cluj a fost înștiințat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism decizional care coordonează procesul de dezvoltare regională în întreaga regiune, cu privire la aprobarea listei cu proiectele propuse a fi finanțate prin POR 2021-2027. 

Cele trei proiecte strategice de importanță majoră pentru județul Cluj, incluse în hotărârea CDR și propuse pentru finanțare sunt următoarele: 

  • Drumul de legătura între nodul Ciurila de pe Autostrada A3 și Centura Metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 15 km;
  • Drumul de acces înspre Spitalul Pediatric Monobloc, în lungime de 1,5 km;
  • Varianta de legătură între străzile 1 Mai (DN 1C) și strada Bistriței din municipiul Dej, în lungime de 1,7 km.

“Toate cele trei trasee de drumuri judeţene propuse de Consiliul Judeţean, care asigură o conectivitate extrem de ridicată la reţeaua de transport TEN-T, au fost incluse în lista proiectelor propuse pentru finanţare din fonduri europene. Valoarea estimată a investiţiei pentru noile drumuri judeţene este de peste 45 de milioane de euro”, a transmis Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Drumurile propuse au regim de prioritate ridicat, principalul lor scop fiind acela de asigurare a unei conectivități sporite între polurile urbane și căile de comunicare încadrate ca şi coridoare ale rețelei europene de transport (TEN-T). Prin crearea acestor noi fluxuri de transport se acoperă unele dintre nevoile principale ale județului Cluj în infrastructura de transport și se creează premisele unei dezvoltări echilibrate a întregului județ.