Sprijin financiar acordat profesorilor clujeni pentru perfecționarea utilizării instrumentelor digitale în activitatea educațională

În sedința ordinară din 4 mai a fost aprobată suportarea de la bugetul local a finanțării de bază necesară acoperirii cheltuielilor pentru perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat. Obiectivul voucherului educațional este de a eficientiza activitatea de predare și învățare în vederea asigurării unui serviciu educațional de calitate.

„În rețeaua școlară a orașului Cluj-Napoca sunt acum 76 unități de învățământ preuniversitar în cadrul cărora își desfășoară activitatea un număr de 4251 cadre didactice.

Suportarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cursurile de perfecționare, acreditate de către Ministerul Educației Naționale, se va realiza conform următoarei grile:

- modul de curs între 30 și 59 de ore, în limita a 120 lei;

- modul curs între 60 și 89 de ore, în limita a 315 lei;

- modul curs de minim 90 de ore, în limita a 500 lei”, a anunțat Primarul Clujului, Emil Boc.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat AICI.