Se dublează bugetul destinat serviciilor stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse

Proiectul de hotărâre privind programul multianual de servicii stomatologice gratuite va fi supus aprobării Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca în următoarea ședință.

“Direcția de Asistență Socială și Medicală propune dublarea sumei alocate programului stomatologic pentru persoanele și familiile cu condiții sociale și venituri reduse, de la 200.000 lei la 400.000 lei. Programul multianual este derulat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca prin Facultatea de Medicină Dentară și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Programul este unul de succes, în 2021 fiind aprobate un număr de peste 500 de cereri pentru accesarea serviciilor stomatologice. Creșterea continuă a numărului de beneficiari de-a lungul timpului a condus la necesitatea majorării bugetului pentru anul 2022”, a anunţat Emil Boc.

Beneficiarii programului „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie” trebuie să aibă domiciliul în Cluj-Napoca și să se încadreze în una dintre următoarele categorii sociale:

- pensionari (limită de vârstă, de invaliditate) ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei;

- persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și accentuat;

- șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj;

- persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M. Cluj-Napoca), care beneficiază de venit minim garantat, alocație de susținere a familiei, masă la cantina de ajutor social, în condițiile legii.