Proiectul IDEA – Innovate, Discover, Evolve, Apply lansat de NTT DATA România în 2021, continuă şi anul viitor

În vara acestui an, NTT DATA România a lansat proiectul ”IDEA – Innovate, Discover, Evolve, Apply / IDEA – Inovează, Descoperă, Evoluează, Aplică”.

Prin derularea acestui proiect, compania își propune să îmbunătățească nivelul de cunoștințe și competențe al echipei, conform SNC si SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională, evaluare și certificare a competențelor profesionale primare/avansate și de specialitate în domeniul IT pentru 251 de angajați, într-o perioadă de 18 luni.

”Investim continuu în programe de pregătire profesională, integrând obiectivele de business cu cerințele din piață, dar și respectând aspirațiile de evoluție în carieră ale colegilor. Oportunitățile de dezvoltare pe care le-am creat în cadrul companiei se concentrează în special pe dobândirea de cunoștinte tehnice, dar și pe cele conexe activităților de bază. Prin accesarea  Fondului Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ne dorim să accelerăm activitățile de formare și certificare pentru a crește numărul de profesioniști cu un grad ridicat de expertiză”, a declarat CEO-ul NTT DATA România, Maria Metz.

Toate activităţile care se vor desfășura în cadrul proiectului au fost realizate în aşa fel încât angajaţii să dobândească competențe relevante și adecvate cerințelor actuale ale pieței muncii.

Proiectul ”IDEA – Innovate, Discover, Evolve, Apply / IDEA – Inovează Descoperă, Evoluează, Aplică” contribuie la obiectivul general al Programului Operațional Capital Uman referitor la creșterea adaptabilității întreprinderilor în sectoarele prioritare identificate în SNC și SNCDI și susținerea implicării angajatorilor în dezvoltarea competențelor angajaților, în special a competențelor primare/avansate digitale și destinate specialiștilor IT.

Desfăşurarea acestui proiect a început în luna iunie, anul acesta, la sediile NTT DATA România din Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Proiectul va fi finalizat în luna decembrie, anul viitor.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

NTT DATA România este furnizor şi integrator de soluţii/sisteme IT complexe, cu o echipă de specialişti în România şi Serbia, specialişti care activează pe proiecte diverse în industriile Automotive, Banking, Manufacturing, Energy and Utilities, Public Sector, Retail, Transportation & Logistics.