Poliţia Cluj face angajări. VEZI ce posturi sunt scoase la concurs

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj organizeaza concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual, cu recrutare din sursă externă.

Pentru posturile vacante de personal contractual – muncitor calificat IV la Serviciul logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență – Complex “Colina” (cod COR 512001 – bucătar – 2 posturi; cod COR 513201 – barman – 1 post; cod COR 513102 – ospătar – 2 posturi).

Concursul va consta în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea menţionată mai jos, astfel:

1. Selecţia dosarelor de concurs – 09.12.2021;

2. Proba scrisă – 14.12.2021, începând cu ora 10.00;

3. Interviu – 17.12.2021, începând cu ora 10.00.

În data de 14.12.2021, începând cu ora 10.00 se va susţine proba scrisă, şi afişarea rezultatului probei scrise; până în data de 15.12.2021 - depunea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei scrise; în data de 16.12.2021 - soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise, consemnarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii; în data de 17.12.2021, începând cu ora 10.00 se va susţine interviul de către candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la proba scrisă şi afişarea rezultatului interviului; până în data de 20.12.2021 - depunea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul interviului; iar în data de 21.12.2021 - soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul interviului; consemnarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

În cadrul interviului comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Interviul poate fi susţinut doar de către acei candidaţi declaraţi „admis” la proba scrisă, a anunţat IPJ Cluj.

Mai multe informaţii AICI.