Personalul medical şi de specialitate din cinci spitale clujene va beneficia de stimulente financiare

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a inițiat un proiect de hotărâre care vizează acordarea unor stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate din cadrul celor cinci unități sanitare din subordine: Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello”, Spitalul de Recuperare, Spitalul de Urgență pentru Copii și Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa.

“Sistemul sanitar continuă să fie supus unor numeroase provocări iar calitatea actului medical trebuie să rămână ridicată. În aceste condiţii, consider că e absolut necesar şi firesc, deopotrivă, să fim alături de cei care fac tot ce le stă în putinţă pentru a îmbunătăţi starea de sănătate şi a salva viaţa pacienţilor, să le acordăm respectul cuvenit şi să le recunoaştem meritele”, a declarat Alin Tişe.

Potrivit proiectului de hotărâre, începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie a.c. și până la 31 decembrie 2022 vor fi acordate stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cele cinci instituții spitalicești, în limita a două salarii minime brute pe ţară, din veniturile proprii ale spitalelor, în limita bugetului aprobat pe anul 2022.

Acordarea acestor stimulente se stabilește cu încadrarea în procentul stabilit de către Consiliul Județean pentru fiecare spital, conform legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în baza unui Regulament aprobat de Consiliul de Administrație al fiecărui spital. În calitate de ordonator de credite, managerul fiecărei unități medicale va răspunde de modul de stabilire și acordare a stimulentelor, de întocmirea, aprobarea și aplicarea respectivului Regulament.