Mașinile parcate pe trotuar sau pe spații verzi vor putea fi ridicate

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale a primit în data de 03 noiembrie 2020, votul final al deputaţilor cu 269 de voturi pentru, două voturi contra şi două abţineri.

De asemenea, în cazul nerespectării obligaţiei de a nu ocupa domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, dacă un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului. Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează pe durata a 24 de ore. Totodată, ridicarea vehiculului nu se dispune sau se întrerupe în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.

Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. Pentru a intra în vigoare prezentul proiect mai trebuie publicat în Monitorul Oficial.