Clujenii cu venituri reduse primesc și anul acesta tichete sociale pentru alimente

Primăria Cluj-Napoca acordă și în acest an clujenilor tichete sociale pe suport electronic în cadrul Programului social „Alimente”, derulat de Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM Cluj-Napoca). Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 200 lei/an.

Astfel, în perioada 11 aprilie - 30 noiembrie 2022, formularele de cerere și declarația pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale se pot ridica și depune la:

- Centrul de Informare pentru Cetățeni (strada Moților nr. 7);

- la primăriile de cartier;

- la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus f.n.).

În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018, modificată prin HCL nr.169/2022 pot fi beneficiare ale Programului social ”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2.053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2.053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestice.

Acte necesare:

La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz:

a) Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate:

- buletin/carte de identitate;

- certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat

Menționăm că, în situația persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiarilor de ajutor social și/sau de alocație pentru susținerea familiei, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, se depune doar cererea/declarația pe propria răspundere completată și semnată;

b) Pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați:

1. acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere, căsătorie, sentințe de divorț, hotărâre de plasament/adopție/încredințare etc);

2. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate în luna anterioară celei în care se depune cererea);

3. actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;

4. carnetul de evidenţă, vizat la zi - pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

c) Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane:

- buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii sociale).

După verificarea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere în sistemul informatic PatrimVen de la Agenția Națională de Administrare Fiscală şi în bazele de date ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, se stabilește lista persoanelor beneficiare.

Formularul de cerere/declarație pe propria răspundere poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro, de la secțiunea Comunitate/Social/Tichete sociale pentru alimente sau de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală, de la adresa: http://dasmclujnapoca.ro/formulare/

De asemenea, formularul se poate ridica fizic de la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni de pe strada Moților nr. 7, de la primăriile de cartier și de la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus fn).