Clădirea prefecturii intră în renovare

Clădirea prefecturii intră în renovare, iar pregătirea documentației tehnico-economică pentru reabilitarea, modernizare și dotarea clădirii Prefecturii a fost finalizată.

Astfel, proiectul finanțat din bugetul Institutului Național al Patrimoniului, din cadrul Apelului Național de Proiecte Timbrul Monumentelor Istorice, a fost finalizat pe 27 noiembrie.

De asemenea, Instituția Prefectului Cluj este beneficiarul contractului de finanțare, iar proiectul consta în elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), expertizei tehnice și studiilor: geotehnice, topografice, istoric-arhitecturale. Valoarea finanțării a fost de 204.770 lei, din care 139.910 finanțare nerambursabilă oferită de Institutul Național al Patrimoniului.

„Documentaţia tehnico-economică realizată prin acest proiect este necesară pentru demararea unui viitor proiect de reabilitare, modernizare şi dotare a clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj”, se arată în comunicatul transmis de instituție.