ANCOM propune noi prevederi privind accesul la serviciile de urgenţă 112

Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice un proiect de revizuire a deciziei privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU), menit să transpună în legislaţia secundară noile prevederi de la nivel european.

Conform unui comunicat modificările propuse vizează, în principal, actualizarea rapidă a bazelor de date transmise de furnizori pentru a permite localizarea apelantului, stabilirea unui identificator unic al apelantului pentru apelurile iniţiate din reţelele mobile, măsuri dedicate asigurării accesului la serviciul de urgenţă 112 pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi, dar şi introducerea unor prevederi privind localizarea apelantului în situaţia utilizării unor servicii independente de locaţie.

Sursa citată semnalează că, pentru ca utilizatorii finali care apelează 112 să beneficieze de ajutor în timp util de la agenţiile specializate de intervenţie (Poliţie, Ambulanţă, Pompieri etc.), este necesară o localizare cât mai exactă a acestora, fapt ce necesită actualizarea permanentă a bazelor de date care conţin informaţia de localizare primară. Astfel, se propune ca bazele de date care conţin informaţia de localizare primară să fie actualizate permanent de către fiecare furnizor de reţele publice mobile de comunicaţii electronice, printr-un canal de date securizat, de îndată ce apar modificări ale informaţiilor conţinute, susceptibile de a prejudicia procesul de localizare.

Totodată, în cazul furnizorilor care oferă servicii de tip voce peste Wi-Fi, modificările impun transmiterea către serviciul de urgenţă 112 a apelurilor iniţiate pe o conexiune de date dintr-o altă reţea de comunicaţii electronice, în cazul în care apelantul se află într-o zonă fără semnal în oricare din reţelele publice de comunicaţii electronice mobile.

Totodată, proiectul propus de ANCOM abordează şi cazurile în care serviciul de urgenţă 112 este apelat prin "roaming naţional", prevăzând în acest caz transmiterea identificatorului unic al apelantului, utilizat atât pentru identificarea persoanei în cauză, cât şi în procesul de localizare a acesteia. În acest sens se va utiliza identificatorul unic IMSI - International Mobile Subscriber Identity, scrie Agerpres. 

În situaţia utilizării unor servicii independente de locaţie, furnizorii de astfel de servicii vor pune la dispoziţia abonaţilor o modalitate electronică rapidă şi gratuită, de actualizare a informaţiei de localizare, informându-şi, de asemenea, abonaţii, lunar (de ex. prin intermediul facturii, email, SMS), cu privire la beneficiile completării şi actualizării informaţiilor de localizare în cazul apelării 112, luând totodată toate măsurile pentru obţinerea unei confirmări din partea acestora cu privire la recepţionarea acestor informări. Tot pentru asigurarea disponibilităţii informaţiilor de localizare, s-a introdus o prevedere prin care activarea serviciului independent de locaţie se va realiza doar după ce abonatul pune la dispoziţia furnizorului informaţiile de localizare.

De asemenea, ANCOM semnalează că pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciul de urgenţă 112, furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului au obligaţia de a asigura originarea şi transmiterea către centrul unic pentru apeluri de urgenţă a comunicaţiilor de urgenţă realizate prin intermediul serviciului de conversaţie totală de către utilizatorii finali cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, inclusiv în cazurile în care aceşti utilizatori se află în roaming pe teritoriul României.