ANAF are acces la TOATE conturile românilor

 Instituțiile de plată, precum băncile, și instituțiile emitente de monedă electronică au obligația de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entități fără personalitate juridică care au deschise conturii.

 În registru se vor gasi mai multe informații, precum:

* pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului, însoțit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de inregistrare în cazul nerezidenților;

* pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, date de identificare sau numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților;

* pentru contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului;

* pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoțit de datele de identificare sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenților, și durata perioadei de concesionare.