Aeroportul Internaţional din Cluj face angajări. VEZI posturile disponibile

Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj a anunţat că organizează în data de 15.11.2022, ora 10:00, selecție pentru ocuparea următorului post vacant:

Agent de securitate pază perimetrală: 2 posturi – perioadă nedeterminată

Condiţii necesare:

 • Studii medii;
 • Fără cazier;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Curs agent de securitate (certificat/atestat);
 • Apt efort fizic şi psihic;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Seriozitate şi profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere pentru înscrierea la selecție;
 • Curriculum Vitae;
 • Copie C.I.;
 • Copie permis de conducere;
 • Două recomandări;
 • Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
 • Alte calificări;
 • Copie a carnetului de muncă;
 • Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
 • Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 • Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecție:

Selecția pentru ocuparea posturilor constă în următoarele etape:

– Selecţia dosarelor de înscriere;

– Proba scrisă;

– Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:

Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 14.11.2022, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).