Aeroportul Internațional din Cluj angajează. VEZI postul scos la concurs

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 07.06.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Referent de specialitate – Compartiment Control Financiar Preventiv, Control Financiar de Gestiune : 1 post - perioadă nedeterminată.

Condiţii necesare:

- Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;

- Experiență în domeniul economic de minimum 2 ani;

- Cunoştinţe de limba engleză;

- Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);

- Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;

- Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;

- Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;

- Rezistență la stres;

- Fără cazier;

- Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;

- Seriozitate şi profesionalism;

- Alte cerinţe specifice postului: cunoştinţe privind controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv, control intern, evidenţă primară şi financiar–contabilă.

Avantaj:

- Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;

- Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;

- Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

- Experiență în domeniul aeroportuar;

- Nivel avansat limba engleză.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

- Cerere pentru înscrierea la selecție;

- Curriculum Vitae;

- Copie C.I.;

- Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probele de selecţie:

Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

- Selecţia dosarelor de înscriere;

- Probă scrisă – 2 ore;

- Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 06.06.2023, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon: 0264 / 307 500, int: 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).