Trei mari proiecte finalizate de Consiliul Județean Cluj la final de an

Consiliul Județean Cluj a a anunțat finalizarea a trei mari proiecte derulate în ultimii ani. Este vorba despre proiectele Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, ”Drumul Bistriței” și ”Smart Territory”.

Proiectul “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, în scopul eliminării impactului asupra mediului în județul Cluj.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

 • Dotarea stațiilor de transfer a deșeurilor cu echipamente;
 • Construirea drumurilor de acces la stațiile de transfer deșeuri;
 • Construirea unei Stații de sortare a deșeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID);
 • Construirea unei Stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor în incinta CMID;
 • Construirea drumului de acces la CMID;
 • Închiderea și ecologizarea celor 6 depozite de deșeuri urbane neconforme din județul Cluj, respectiv a depozitelor de deșeuri de la Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin, Pata Rât și Turda.

Valoarea totală a proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al    Deșeurilor în județul Cluj este de 306.442.570,59 lei fără TVA iar valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 100.984.827,09 lei fără TVA.

Proiect „Drumul Bistriței”

Finalizare proiect ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km  18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000- km 16+933,100)”

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km  18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000- km 16+933,100”, Cod SMIS 114542. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei zone rurale deosebită a județului Cluj – Drumul Bistriței, situată în proximitatea rețelei TEN-T.

Valoarea totală a proiectului este de  204.524.073,09 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 129.582.801,11 lei din care:

 • 145.380,96 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
 • 845.764,09 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %)
 • 591.656,06 lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 74.941.271,98 lei.

Grupul țintă al proiectului este format din populația comunelor Bonțida, Căianu, Geaca, Jucu, Palatca, Țaga, precum și de persoanele care tranzitează zilnic drumul.

Impactul proiectului la nivelul Regiunii Nord-Vest este realizat prin facilitarea mobilității populației, a bunurilor și serviciilor, proiectul reprezentând o componentă a traseului regional Drumul Bistriței. Dezvoltarea economică continuă a județului, precum și creșterea sistematică a nevoilor de transport în raport cu exigențele populației în ceea ce privește confortul, siguranța circulației și protejarea mediului, au determinat demararea modernizării Drumului Bistriței.

Rezultatele proiectului:

– 41.791 km de drum județean modernizat la standarde europene ;
– 9 poduri modernizate;
– 32 stații de autobuz;

Pe întreg traseul drumului județean au fost prevăzute elemente suplimentare destinate siguranței circulației (refacere semnalizare rutieră, marcaje, semnalizare treceri pietoni,  parapeți metalici, etc).

Finalizare proiect ”Județul Cluj -SMART TERRITORY-”

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Cluj, în calitate de Beneficiar, anunuță finalizarea proiectului ”Județul Cluj -Smart Territory-”, cod SMIS 126214. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Creșterea calității serviciilor furnizate cetațenilor județului Cluj, în contextul unui management performant la nivelul UAT Județul Cluj.

Obiective specifice:

1. Îmbunatățirea procesului decizional și al planificării strategice la nivelul UAT Județul Cluj prin introducerea unui sistem de planificare teritoriala integrata.

2. Facilitarea accesului la servicii online pentru cetațenii județului Cluj prin introducerea unor sisteme de simplificare a procedurilor administrative din perspectiva back-office.

Valoarea totală a proiectului este de 3.901.772,00 lei.      

Valoarea totală eligibilă este de 3.901.772,00 lei din care:

 • 3.316.506,20 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (85%),
 • 507.230,36 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%),
 • 78.035,44 lei cofinanţare eligibilă de la Consiliul Judeţean Cluj (2%).

Rezultate estimate

 • 1 Aplicație Atlas Teritorial dezvoltată și implementată la nivelul UAT Județul Cluj
 • 1 Aplicație Ghiseu unic pentru cetățeni dezvoltată și implementată la nivelul UAT Județul Cluj
 • 1 Arhivă digitalizată la nivelul UAT Județul Cluj

Perioada de implementare a proiectului: 11.02.2019 – 29.12.2023.