Suport financiar pentru copiii clujeni cu dizabilităţi: 600 de lei/lună

Consilierii locali au aprobat luni, 25 martie 2024, în cadrul unei şedinţe, proiectul privind acordarea unui suport financiar pentru copiii cu dizabilități din municipiul Cluj-Napoca.

Familiile din care fac parte copiii cu dizabilităţi vor primi sprijin financiar lunar de la Primăria Cluj-Napoca în valoare de 600 de lei, începând cu luna aprilie.

Înscrierile în program se pot face de marţi, 26 martie 2024. VEZI AICI CEREREA TIP.

“Sunt 962 de copii care din luna aprilie pot să beneficieze de sprijinul financiar. Acest proiect s-a născut în urma dezbaterilor publice. Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat. Proiectul răspunde unei nevoi din comunitatea noastră. Copiii au nevoie de sprijin, de terapie. Buget de 1 milion de euro alocat pentru 2024”, a declarat Primarul Emil Boc, în cadrul şedinţei de luni, 25 martie.

Condiții pentru acordarea sprijinului financiar:

a) copilul cu dizabilități este încadrat într-un grad de handicap;
b) copilul cu dizabilități are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;
c) copilul cu dizabilități nu este instituționalizat ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial sau nu se află în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care i se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice centrale sau locale pe o perioada mai mare de o lună;
d) solicitantul (părintele/reprezentantul legal) are domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel puțin 24 luni anterior datei depunerii cererii.

Solicitantul trebuie să depună la registratura Direcției de Asistență Socială și Medicală următoarele documente doveditoare:

a) certificatul de naştere (pentru copiii sub vârsta de 14 ani) şi/sau cartea de identitate (pentru copiii peste vârsta de 14 ani);
b) certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului;
c) cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal al copilului, care să ateste domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel puţin 24 luni anterior datei depunerii cererii;
d) certificatul/hotărârea judecatorească de divorţ a părinţilor sau reprezentantului legal, după caz;
e) hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului/hotărârea judecătorească de plasament, tutela, încredinţare în vederea adopţiei, de exercitare a autorităţii părinteşti şi alte asemenea, dacă este cazul;
f) extrasul de cont bancar al beneficiarului/solicitantului.

Pentru cererile aprobate, suportul financiar se va vira lunar în contul bancar al beneflciarului/solicitantului.