Se reabilitează drumul județean DJ 107J (DJ 107M) – Finișel – Plopi

Se reabilitează drumul județean DJ 107J  (DJ 107M) – Finișel – Plopi.

Lucrările au intrat în faza de așternere a stratului suport de balast stabilizat, ca etapă premergătoare asfaltării.

În ansamblu, lucrările de întreținere vizează sectorul în lungime de aproape 11,5 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 0+000 și 11+400. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea tronsonului cuprins între între km 3+600 și 11+400, în lungime de 7,8 kilometri, ultimul sector rămas neasfaltat pe acest drum județean, transmite CJ Cluj. 

În funcție de tipurile de lucrări care vizează cele două sectoare de drum, se execută operațiuni constând în:

 • plombări cu îmbrăcăminți asfaltice,
 • tratarea burdușirilor și a tasărilor,
 • colmatarea rosturilor,
 • reprofilarea drumurilor laterale,
 • înlocuirea de podețe,
 • refacerea timpanelor de podețe,
 • completarea de acostamente,
 • asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și a rigolelor existente, precum și
 • realizarea de șanțuri prin săpături în roci stâncoase.

De asemenea, se realizează:

 • tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului,
 • reprofilarea drumului cu cilindrare fără adaos de material,
 • reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de balast,
 • așternerea de strat de balast stabilizat și
 • așternerea de covor asfaltic.

Sectorul de drum în lungime de 3,6 kilometri situat între kilometrul 0+000 și kilometrul 3+600 a fost asfaltat anterior.

“La finalul lucrărilor, acest drum județean ce străbate o zonă pitorească va fi unul ofertant pentru toți care doresc o rută alternativă din drumul județean DJ 107M spre Mănăstirea “Înălțarea Domnului” din Muntele Rece”, a declarat Președintele CJ Cluj, Alin Tișe.