Proiectul pentru reabilitarea malurilor Someșului intră în procedură de recepție în noiembrie

Proiectul cu fonduri europene pentru reabilitarea malurilor Someșului intră în procedură de recepție în 15 noiembrie, a anunţat Primarul Clujului, Emil Boc.

“Am verificat, alături de Viceprimar Dan Tarcea și echipa de implementare a proiectului stadiul lucrărilor la malurile Someșului, investiție care vizează o suprafață de 146.500 mp. În această perioadă se fac ultimele finisaje, lucrări precum instalare de cișmele, hidroînsămânțări, lucrări specifice pregătirii procedurii de recepție și continuă plantările. 957 copaci noi sunt prevăzuți în total pentru plantare prin proiect.

De asemenea, vor fi realizate îmbunătățiri în anumite zone în urma observațiilor din teren și a analizei mesajelor primite de la cetățeni - spre exemplu, sistemul de iluminat public prevăzut va fi completat de sisteme localizate în zonele evaluate ca fiind insuficient iluminate la acest moment”, a transmis Boc.

Proiectul are la bază rezultatul unui Concurs internațional de soluții alături de Ordinul Arhitecților din România și OAR Filiala Cluj, fiind implementat cu fonduri europene. Intervenția s-a realizat practic pe 14,7 km în lungul Someșului, în total - luând în considerare ambele maluri.

“Echipele de proiectare și execuție au urmărit apropierea orașului de râul său, integrarea Someșului în viața de zi cu zi a clujenilor și creșterea calității vieții prin extinderea zonelor verzi, de loisir și mișcare. Acest proiect este completat de alte investiții în același scop, precum modernizarea platoului Sălii Sporturilor, reabilitarea Parcului Armătura, a Parcului Feroviarilor și zonelor adiacente”, a mai precizat Primarul Clujului.

Investiții realizate în cadrul proiectului:

- remodelarea malurilor Someșului în vederea unei mai bune accesibilități pietonale la apă, spațiile publice de pe ambele maluri sunt refăcute

- zonele verzi se extind - suprafaţa totală din zona Grigorescu creşte cu 1,2 hectare

- creşte numărul de arbori, fiind plantate mai multe specii locale - 957 noi arbori

- construirea de piste și extinderea traseelor pentru bicicliști, zone de parcări pentru biciclete

- construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, respectiv creşterea accesibilităţii şi atractivităţii pietonale

- realizarea unui nou pod pietonal/velo (zona Grigorescu)

- investiții destinate transportului electric și nemotorizat

- investiții în zone de sport, terenuri, zone de fitness în aer liber, zone de relaxare

- amenajarea unei plaje urbane și zone de joacă pentru copii

- amplasarea de gradene și platforme, instalarea de mobilier urban, cișmele apă potabilă etc.

- modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public - sisteme cu aparate de iluminat LED și sistem de telegestiune.

Proiectant: Studio Pràctica (Spania)

Executant: Asocierea ACI Cluj (lider) - Socot S.A. - Simacek Facility Services.