Pas înainte pentru înființarea Serviciului Social de Asistență și Suport pentru persoane adulte cu dizabilități

Consiliul Județean Cluj a aprobat trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Cluj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20 precum și darea în administrare a acestuia către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

În suprafață de 199,7 mp, spațiul va fi folosit în vederea înființării Serviciului Social de Asistență și Suport pentru persoanele adulte cu dizabilități.

“Decizia vine în sprijinul DGASPC, în încercarea de a asigura cât mai bine respectarea drepturilor, voinței și a preferințelor persoanelor cu dizabilități. Avem toată convingerea că înființarea acestui serviciu va contribui semnificativ la îmbunătățirea condiției în societate a celor care suferă de diferite dizabilități”, a precizat Președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Serviciul de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități va avea ca și principal scop oferirea de suport psiho-social în funcție de nevoile specifice individuale ale persoanelor cu dizabilități și ale membrilor familiei sau reprezentanților lor, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii riscului de excluziune socială și creșterii calității vieții.

În funcție de gradul de dizabilitate, adultului îi va fi acordat un grad de protecție corespunzător, astfel că incapacitatea pe care o prezintă nu va conduce neapărat la pierderea exercițiului tuturor drepturilor civile. Fiecare caz în parte va fi analizat de către specialiști care vor dispune măsuri adecvate, proporționale cu starea de sănătate a persoanei vizate.