O nouă investiţie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției constând în creșterea eficienței energetice a pavilioanelor 1 și 2 ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello”.

Principalele lucrări prevăzute a fi realizate la nivelul celor două pavilioane, situate pe strada B. P. Hașdeu nr. 6, constau în izolarea termică a pereților exteriori, pe fațadele exterioare, schimbarea tâmplăriilor, precum și izolarea termică a podurilor și a planșeelor peste subsoluri.

De asemenea, proiectul mai prevede instalarea a două sisteme de tip pompă de căldură hibrid, a 16 panouri solare termice pentru prepararea apei calde și a 46 de panouri fotovoltaice de tip monocristalin.

Investiția are o valoare de 23.403.175 de lei, cu T.V.A. inclus, iar proiectul se intenționează a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.