Lucrări pe 18 drumuri din județul Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat, împreună cu reprezentanții departamentelor de resort din cadrul instituției, analiza la zi a stadiului lucrărilor derulate pe drumurile județene.

În ceea ce privește lucrările de întreținere curentă și periodică, acestea se desfășoară pe 13 drumuri județene:

- DJ 103G limită cu județul Alba – Podeni – Moldovenești – Cheia – Săndulești – Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni – Centura ocolitoare Vâlcele-Apahida; 

- DJ 103H (DN 1) – Bologa – Săcuieu;

- DJ 103Z (DC 91) Săliște – lac Micești;

- DJ 103Z, pe sectorul lac Micești – Tureni;

- DJ 107J Finișel – Plopi;

- DJ 107R (DJ 107M) – Băișoara – Muntele Băișorii – Stațiunea Muntele Băișorii;

- Pe sectorul Ciucea – Vânători – limită cu județul Sălaj al drumului județean 108A;

- DJ 109B Cornești – Tiocu de Jos;

- DJ 109D Sic – Coasta – Vișea;

- DJ 161D Jichișu de Jos;

- sectorul Habadoc – Buza – Feldioara, situat pe DJ 161E;

- tronsonul Valea Caldă – Cătina – limită cu județul Bistrița, de pe DJ 161F;

- sectorul (DJ 108A) – Vânători – limită cu județul Sălaj, situat pe DJ 191D.

În ceea ce privește lucrările de modernizare și reabilitare, acestea se desfășoară pe cinci drumuri județene, respectiv:

-DJ 107M, pe sectorul Băișoara – Surduc – Buru – limită cu județul Alba;

-DJ 107P (DN 1 ) Gilău – Mărișel – (DN 1R);

-DJ 109A Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealu Jurcii;

-Drumul Apusenilor (DJ 764B Valea Drăganului – Lunca Vișagului – Baraj de acumulare Drăgan și DJ 108K limită cu județul Bihor – Baraj de acumulare Drăgan) unde stadiul fizic al lucrărilor este de peste 95%.