Lucrări de întreținere pe un drum important din județul Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 191D (DJ 108A) – Vânători – limită cu județul Sălaj. Acestea vizează sectorul de 7,73 kilometri cuprins între kilometrul 31+330 și kilometrul 39+060 și au drept scop asigurarea unei circulații normale, în condiții de deplină siguranță.

În această etapă se frezează zonele deteriorate, concomitent executându-se plombări cu îmbrăcăminte asfaltică și lucrări de tratare a burdușirilor și a tasărilor.

De asemenea, vor fi executate lucrări constând în tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, aducerea la profil a acostamentelor, desfundarea și curățarea șanțurilor, rigolelor și podețelor, reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor și camerelor de cădere, vopsirea capetelor de podețe și montarea de parapeți metalici în zonele unde situația o impune.

Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 3 luni.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: “Intenția noastră este să profităm la maxim de timpul care permite desfășurarea acestui tip de lucrări, astfel încât un număr cât mai mare de drumuri județene să beneficieze, încă din această toamnă, de condiții optime de circulație. Urmare a lucrărilor demarate pe DJ 191D, participanții la trafic și locuitorii din zona vor avea un acces rapid pe drumul național 1 pe relația cu drumul județean 108A, prin localitatea Ciucea și mai departe spre Cluj-Napoca sau județul Bihor”.