Drumul Apusenilor, finalizat în proporţie de 90%

Președintele Consiliul Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat o analiză la zi a lucrărilor efectuate pe drumul județean de importanță turistică ce leagă localitatea Valea Drăganului de zona Barajului Floroiu.

“Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 25 de km ai Drumului Apusenilor este de cca. 90%. În prezent se lucrează intens la cele şapte poduri de pe traseu, inclusiv la cel mai important obiectiv rămas de executat, respectiv podul principal care traversează râul Crişul Repede”, a anunţat Tişe.

În ceea ce privește lucrările la trama stradală, constructorul a reușit să finalizeze toate lucrările conexe: șanțurile, rigolele, accesele la proprietăți, podețele, etc. În acest moment se așterne stratul final de uzură, acesta fiind deja amplasat pe o lungime de cca. 15 km.

În paralel, se lucrează la cele șapte poduri de pe amplasament, stadiul fizic al lucrărilor apropiindu-se de 50%. După completa finalizare a acestor obiective de infrastructură, constructorul va așterne stratul de uzură și pe restul sectoarelor.

Drumul Apusenilor vizează conectarea localităților din județele Cluj şi Bihor la Rețeaua de transport TEN-T, prin modernizarea și reabilitarea a două sectoare de drum județean: DJ 764B (Valea Drăganului –Baraj), în lungime de peste 22 km și DJ 108K (lim. județ Bihor – Baraj), în lungime de 3 km.