Consiliul Județean Cluj anunță încheierea cu succes a subscrierii obligațiunilor în valoare de 75,68 milioane de euro

 

Consiliul Județean Cluj anunță încheierea cu succes a subscrierii obligațiunilor în valoare de 75.680.000 euro, emise de județul Cluj în cadrul unui plasament privat derulat de consorțiul format din BT Capital Partners, Alpha Bank și Raiffeisen Bank.

Interesul investitorilor a fost unul extrem de ridicat, obligațiunile fiind suprasubscrise, fiind lansate ordine cumulate pentru cumpărarea a 1.216.020 de obligațiuni reprezentând 160,6% din totalul emisiunii. 

Emisiunea a fost adresată investitorilor calificați, dintre care au cumpărat cu precădere băncile, dar s-a observat un interes crescut și din partea fondurilor de investiții și a fondurilor de pensii.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne bucurăm că plasamentul obligațiunilor emise de județul Cluj a fost un succes, cu atât mai mult cu cât suntem primul județ din România care emite obligațiuni în ultimul deceniu. Rata mare de suprasubscriere și interesul crescut al celor care au dorit să cumpere aceste obligațiuni sunt dovada certă a încrederii de care ne bucurăm în rândul investitorilor. Fondurile rezultate din emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru finanțarea ambițiosului program de investiții al Consiliului, care vizează obiective de interes local, regional și chiar național, pe multiple axe vitale de infrastructură: sănătate, educație, drumuri sau cultură.”

Fondurile rezultate din emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor de investiții derulate de Consiliul Județean Cluj, aflate în diferite stadii de implementare, precum: modernizarea a peste 160 de km de drumuri județene componente ale rețelei TEN-T din nordul Transilvaniei, dotarea cu aparatură medicală a spitalelor clujene, edificarea unui nou sediu pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, etc. De asemenea, o parte din totalul emisiunii de obligațiuni va fi folosită pentru refinanțarea datoriei publice existente.

Valentin Miron, Director General VMB Partners, consultantul financiar al Consiliului Județean Cluj pentru această emisiune: „Apreciem interesul în creștere al fondurilor de investiții și fondurilor de pensii pentru astfel de instrumente. Deși băncile sunt mai familiarizate cu raportările financiare ale UAT-urilor și cu interpretarea rezultatelor și a performanțelor financiare ale acestora, am văzut cu ocazia acestui plasament la Cluj, că și fondurile de pensii și fondurile de investiții au început să aibă încredere și să investească în infrastructura publică de care avem atâta nevoie”.