Cluj-Napoca se află printre cele 10 oraşe care au primit eticheta misiunii UE pentru neutralitate climatică în 2030

 

Zece oraşe europene au primit, joi, eticheta misiunii UE pentru oraşe inteligente şi neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, una dintre misiunile UE din cadrul programului Orizont Europa, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Eticheta misiunii UE este o etapă importantă, deoarece este o recunoaştere a planurilor oraşelor de a deveni neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei începând deja din 2030 şi vizează facilitarea accesului la fonduri publice şi private în vederea îndeplinirii acestui obiectiv.

Oraşele care au primit eticheta sunt: Sonderborg (Danemarca), Mannheim (Germania), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz şi Zaragoza (Spania), Klagenfurt (Austria), Cluj-Napoca (România) şi Stockholm (Suedia).

Eticheta misiunii UE este o recunoaştere a elaborării cu succes a unor contracte municipale privind clima, care schiţează viziunea de ansamblu a oraşelor respective privind neutralitatea din punct de vedere climatic şi conţin un plan de acţiune, precum şi o strategie de investiţii. Oraşele îşi elaborează contractele municipale privind clima împreună cu părţile interesate de la nivel local, inclusiv cu sectorul privat şi cu cetăţenii. Comisia a evaluat contractele respective cu sprijinul unor experţi, inclusiv din cadrul Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi din cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC). În urma unei evaluări pozitive, oraşele primesc eticheta misiunii UE, care este menită a facilita accesul la fonduri UE, naţionale şi regionale şi la alte surse de finanţare, în special la investiţii private.

"Mă bucur că transporturile au un rol central în cadrul contractelor municipale privind clima pe care le-au încheiat primele 10 oraşe. Oraşele sunt mediul de testare pentru o multitudine de proiecte menite a le oferi cetăţenilor noştri şi întreprinderilor noastre soluţii de transport sustenabile şi neutre din punct de vedere climatic. Cele 10 oraşe care primesc astăzi această recunoaştere vor beneficia de un acces facilitat la fluxurile de finanţare publice şi private, un element esenţial care le va ajuta să-şi pună în aplicare strategiile inovatoare pe care le-au adoptat", a declarat comisarul pentru transporturi, Adina Vălean.

Aceste zece oraşe deschid calea pentru altele care să se apropie mai repede de o tranziţie verde şi digitală echitabilă şi dau un exemplu de creare inclusivă în comun a unei politici la nivel local. În total, la misiunea UE pentru oraşe inteligente şi neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei participă 100 de oraşe din UE, împreună cu încă 12 oraşe din ţări asociate la programul Orizont Europa.

Împreună cu platforma misiunii, gestionată în prezent de proiectul NetZeroCities, Comisia va continua să sprijine punerea în aplicare eficace a contractelor municipale privind clima. Oraşele care au primit eticheta misiunii UE o pot folosi acum ca pe o dovadă a încrederii în planurile lor privind neutralitatea climatică, în special când abordează finanţatorii publici şi privaţi. Prin intermediul platformei misiunii, Comisia va continua să sprijine oraşele cu sfaturi practice şi programe de finanţare, precum un program-pilot în valoare de 32 de milioane de euro, combinat cu un program de înfrăţire.

Oraşele generează peste 70% din emisiile de CO2‚ de la nivel mondial şi consumă peste 65% din energia lumii. Acţiunea urbană este crucială pentru atenuarea schimbărilor climatice şi poate contribui în mod semnificativ la accelerarea eforturilor pentru îndeplinirea angajamentului obligatoriu din punct de vedere juridic ca întreaga UE să devină neutră din punct de vedere climatic cel târziu în 2050, precum şi la îndeplinirea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 şi, mai în general, la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european. Scopul misiunii UE pentru oraşe inteligente şi neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei este de a ajuta oraşele europene să devină neutre din punct de vedere climatic şi să le ofere cetăţenilor lor un aer mai curat, transporturi mai sigure şi un trafic mai puţin congestionat.