Au fost demarate lucrări de întreținere și reparații pe un drum din județul Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 103H (DN 1) – Bologa – Săcuieu. Acestea au drept scop asigurarea unei circulații normale, în condiții de deplină siguranță.

Lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează un sector în lungime de 12,25 kilometri, de la km 0+000 la km 12+250. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea sectorului situat pe raza localității Bologa, în lungime de peste 3 kilometri.

„Sunt lucrări importante întrucât acest drum județean asigură legătura rapidă între DN1, prin localitatea Bologa, și DJ 108C care traversează zona turistică Răchițele – Prislop – Ic Ponor. Drumul județean 103H scurtează un traseu utilizat frecvent”, a declarat Președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

În această fază se execută lucrări de frezare a zonelor deteriorate precum și plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, tratarea burdușirilor și a tasărilor și ridicarea la cotă a capacelor de canalizare.

De asemenea, vor mai fi executate operațiuni constând în tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, aducerea la profil și completarea acostamentelor, curățarea și desfundarea șanțurilor și a camerelor de cădere, reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, asigurarea scurgerii apelor, înlocuirea de podețe, montarea de parapeți metalici în zonele unde situația impune acest lucru și vopsirea capetelor de podețe.