Anunţ începere lucrări Maros Bike SRL în Cluj-Napoca

Anunţ începere lucrări: Maros Bike SRL cu sediul în Cluj-Napoca str. A. Vlaicu nr. 114 beneficiar al Autorizaţiei de Construire nr.740 din 03.08.2022 emisă pentru executarea lucrărilor de construire pentru: Lucrări de refaţadizare, modificare luminatoare, amplasare firme luminoase pe faţade, organizare de şantier, pentru imobil teren şi construcţii situat în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu  nr. 25, ap. 65 anunţă că la data de 03.08.2023 ora 09:00, vor începe lucrările din autorizaţie.

Organizarea de şantier pentru executarea lucrărilor va fi amenajată în interiorul proprietăţii fără afectarea domeniului public.

Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul întocmit de proiectantul autorizat, fără afectarea domeniului public sau al vecinilor.