ANAF modernizează sistemul informatic

Agenția Națională de Administrare Fiscală a semnat un contract privind dezvoltarea sistemului informatic SAF-T. Acest proiect va trebui să fie finalizat până în luna iulie 2021.

În lunile ianuarie şi februarie vor avea loc discuţii între Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și ANAF cu reprezentanți ai mediului de afaceri, dezvoltatorii de software de contabilitate și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Aceste discuţii vor avea ca scop asigurarea unei înțelegeri comune a modului de implementare a sistemului şi vor viza şi analiza elemente critice pentru sistem precum, capabilitățile SAF-T, impactul schimbărilor asupra sistemelor interne ale companiilor sau fluxul procesului de control fiscal, standardul SAF-T şi tipul de date.

Obiectivul acestei acţiuni de modernizare a sistemului informatic este introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, inclusiv prin implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți operatorii economici.

“Digitalizarea și aplicarea de standarde în colaborarea dintre administrația fiscală și contribuabili determină creșterea gradului de încredere reciprocă prin asigurarea unui nivel ridicat de transparență și predictibilitate.

SAF-T va contribui la asigurarea echității în derularea activităților economice, precum și la îmbunătățirea conformării voluntare prin reducerea efortului ambelor părți în ceea ce privește alocarea resurselor umane și materiale.

În decursul următoarelor luni vom continua să informăm contribuabilii cu privire la implementarea SAF-T, în scopul pregătirii acestora pentru conformarea cu cerințele de export ale fișierului standard de control fiscal”, a transmis ANAF.